Katalog VBH
Mój koszyk
Wyślij plik
Historia zamówień

Mój szablon
Ustaw zakładki
Zmień szablon

Mail do VBH
Instrukcja
Zmień hasło
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SERWISU „ZAMÓWIENIA VBH”


Serwis internetowy „Zamówienia VBH”, działający pod adresem www.vbh24.pl, prowadzony jest przez VBH Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180, wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000185838, nr NIP 113-00-14-751, nr Regon 010157389.

Ogólne informacje

Serwis „Zamówienia VBH”, dostępny pod adresem internetowym https://www.vbh24.pl, umożliwia szybką obsługę Klienta oraz wygodne składanie przez niego zamówień on-line poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem VBH. Program nie wymaga żadnego instalowania, wgrywania danych itp. Jest dostępny dla klienta w dowolnym czasie i miejscu na ziemi – wymagane jest tylko połączenia z internetem.
„Zamówienia VBH” jest też programem promocji asortymentu firmy VBH Polska Sp. z o.o. skierowanym do jej najbardziej zaufanych Klientów. Klient, po założeniu konta chronionego hasłem, ma możliwość przeglądania oferty VBH, łącznie z cenami przygotowanymi wyłącznie dla niego, z wygodną funkcją wyszukiwania interesującego towaru, z podstawowymi informacjami i zdjęciem. Użytkownik korzystający z serwisu ma wiele możliwości przygotowania zamówienia, np. poprzez gotowy szablon lub samodzielne dodawanie interesujących towarów.
Klienci, którzy korzystali z wcześniejszych wersji programu doceniali możliwość wysyłania gotowych plików generowanych przez programy zewnętrzne (np. StolCad) – obecnie funkcja ta została zachowana, w zmodyfikowanej, wygodniejszej formie. Również opcja przeglądania złożonych zamówień przeszła wiele zmian. Możliwość szczegółowego podglądu z funkcją drukowania, podanie cen z dnia złożenia zamówienia lub możliwość ponowienia zamówienia to tylko kilka nowych opcji.
W tej chwili Klient ma pełny wpływ na wygląd swojego szablonu – może dowolnie dodawać, modyfikować lub usuwać jego zawartość.
Serwis umożliwia również szybki kontakt z pracownikiem VBH za pomocą poczty e-mail.
Kolejną interesującą funkcją serwisu jest podawanie na bieżąco informacji o aktualnych akcjach specjalnych i promocjach.

Rejestracja – kto może zostać użytkownikiem serwisu

Serwis „Zamówienia VBH” skierowany jest wyłącznie do stałych klientów VBH Polska Sp. z o.o. Osoba deklarująca chęć korzystania z tego serwisu powinna zgłosić się do pracownika VBH w celu założenia konta oraz nadania hasła dostępu. Pracownik VBH przeprowadzi też pierwsze szkolenie z obsługi serwisu. Klient posiadający już login i hasło, poprzez stronę https://www.vbh24.pl oraz poprawne logowanie otrzymuje pełny dostęp do serwisu.

Logowanie

Wszystkie opcje serwisu „Zamówienia VBH” dostępne są po poprawnym logowaniu. Dane dostępu (login i hasło), potrzebne do logowania, Klient powinien otrzymać od pracownika VBH. W przypadku niepoprawnego logowania Klient zostanie o tym poinformowany. W przypadku zapomnienia lub zagubienia danych dostępu, nowe hasło będzie mógł nadać tylko uprawniony pracownik VBH.
Po poprawnym logowaniu wyświetli się ekran informacyjny Klienta.

Katalog VBH – przegląd oferty

Opcja „Katalog VBH” umożliwia przeglądanie wybranej, najciekawszej oferty z asortymentu VBH. Całość katalogu podzielona jest na kilka grup oraz podgrup tematycznych. Odnośniki do poszczególnych części katalogu znajdują się w menu z lewej części serwisu. W górnej części serwisu znajduje się opcja "Szukaj" pozwalająca na wyszukiwanie towarów po żądanym ciągu znaków. W części głównej strony znajduje się tabela zawierające poszczególne towary z oferty.
Jeżeli Klient jest zainteresowany szczegółowym opisem może kliknąć na symbol danego towaru – otworzy się nowe okienko z opisem i zdjęciem (jeśli zostały one umieszczone).
W prawej części tabeli znajdują się dwa przyciski. Są to odnośniki odpowiednio do opcji dodania danej kartoteki do koszyka Klienta oraz druga – dająca możliwość dodania towaru do szablonu Klienta (opcje dla użytkowników zalogowanych).

Mój Koszyk – przygotowanie zamówienia

Opcja „Mój Koszyk” umożliwia wstępne przygotowanie zamówienia. Możliwości jego „zapełnienia” są trzy: wykorzystanie szablonu, ręczne dodawanie poszczególnych towarów wykorzystując „Katalog VBH”, oraz poprzez skopiowanie już wcześniej złożonego zamówienia.
„Zapełnienie” koszyka nie jest równoznaczne z wysłaniem zamówienia. Konieczne jest zatwierdzenie poprzez wciśnięcie przycisku „Wyślij”.
Podczas uzupełniania zawartości koszyka, poszczególne pozycje można usuwać (przycisk „Usuń”) lub zmieniać ilości – w tym przypadku każdorazowa zmiana wymaga wciśnięcia przycisku „Zmień”! Ma to na celu zapamiętanie ustawień w przypadku zerwania połączenia lub np. potrzeby zmiany strony.
Ostatni wiersz tabeli umożliwia Klientowi dopisanie pozycji, której nie ma w „Katalogu VBH”.
Poniżej tabeli z zawartością koszyka podana jest przybliżona wartość zamówienia podana w polskich złotych.
Zawartość koszyka można usunąć wciskając przycisk „Czyść Koszyk”. Podczas tworzenia zamówienia program zapyta się o potwierdzenie tej operacji – w tym momencie jest możliwość wpisania dowolnego komentarza do zamówienia, dotyczące np. terminu dostawy czy warunków realizacji zamówienia. Wciśnięcie przycisku „Tak” spowoduje wysłanie zamówienia na serwer VBH.

Wyślij plik – zamówienia z innych programów

W przypadku, gdy Klient korzysta z programu wspomagającego produkcję (np. StolCad) możliwe jest wygenerowania zamówienia w tym programie oraz przesłanie za pomocą serwisu „Zamówienia VBH” do pracownika VBH. Warunkiem koniecznym do tej operacji jest wygenerowanie pliku TXT i zapisanie go na dysku lokalnym Klienta. W celu wysłania zamówienia należy wcisnąć przycisk „Przeglądaj”, znaleźć wygenerowany plik, potwierdzić wybór oraz wcisnąć przycisk „Wyślij”. Zamówienie zostało wysłane.

Historia zamówień – przeglądanie złożonych zamówień

W serwisie „Zamówienia VBH” umożliwiono podgląd wysłanych zamówień. Jest to historia wszystkich zleceń wysłanych przez Klienta sortowana po ich dacie. W głównej tabeli obok numeru zamówienia jest również jego status.
Status „Oczekujące” informuje o wysłaniu zamówienia.
Status „W realizacji” podaje informację o przejęciu zamówienia przez pracownika VBH (inicjały pracownika podane są w sąsiedniej kolumnie) i rozpoczęciu procesu realizacji.
Status „Zakończone” informuje o zakończeniu procesu realizacji zamówienia i wystawieniu faktury. Towar jest gotowy do odebrania.
Po kliknięciu na numer zamówienia możliwe jest podejrzenie jego szczegółów. Podgląd zamówienia po naciśnięciu przycisku „Drukuj” umożliwia wydruk zamówienia.
Po prawej stronie strony znajduje się przycisk „Ponów”. Jest to funkcja do opisanego wcześniej jednego z trzech sposobów „zapełnienia” koszyka. Ponieważ opcja to powoduje wyczyszczenie aktualnej zawartości koszyka Klient zostanie zapytany o potwierdzenie operacji.
Klient po złożeniu zamówienia może je wycofać. Jest to możliwe wyłącznie, gdy status zamówienia jest ustawiony na „Oczekujące”. W przypadku statusu „W realizacji” operację anulowania bądź zmiany zamówienia może przeprowadzić, na wniosek Klienta, wyłącznie pracownik VBH. Możliwe jest usuwanie zamówień ze statusem „Zakończone”. Po usunięciu zamówienia nie ma możliwości jego przywrócenia.

Mój Szablon – podstawowe grupy towarów

Zakładka „Mój Szablon” jest podstawowym modułem umożliwiającym wygenerowanie zamówienia. Podzielona jest na kilka działów, do których odnośniki znajdują się na górze strony. Konfigurację nazw działów można przeprowadzić za pomocą opcji „Zmień Zakładki” w menu głównym serwisu.
W celu przygotowania zamówienia należy wpisać w odpowiednie rubryki ilość elementów zamawianych i wcisnąć przycisk „Dodaj do Koszyka”. Ponieważ opcja to powoduje wyczyszczenie aktualnej zawartości koszyka Klient zostanie zapytany o potwierdzenie operacji.

Ustaw zakładki – zarządzanie grupami towarów w szablonie

Klient może dowolnie konfigurować swój szablon. Służą do tego dwie opcje: „Ustaw Zakładki” oraz „Zmień Szablon”. Pierwsza funkcja umożliwia zarządzanie nazwami grup towarowych w szablonie. Widoczna jest lista wszystkich grup łącznie z możliwością ich usunięcia (przycisk „Usuń”). Poniżej jest miejsce na wpisanie nazwy nowej grupy towarowej. Aby nowa grupa towarowa była widoczna w szablonie musi posiadać jakąś zawartość. W celu dodania nowych pozycji do szablonu należy użyć opcji „Do szablonu” w „Katalog VBH”.

Zmień Szablon – zarządzanie towarami w szablonie

Przeglądając ofertę „Katalog VBH” Klient ma możliwość dodania interesującego towaru do swojego szablonu. Służy do tego przycisk „Do Szablonu” po prawej stronie strony. Następnie otworzy się ekran informacyjny wymagający potwierdzenia operacji i wyboru odpowiedniej grupy towarowej szablonu. Po wybraniu grupy naciskamy „Zapisz”. Wybrana pozycja została dodana do szablonu Klienta.
W zakładce „Zmień Szablon” można dodatkowo wykasować niechciane pozycje z katalogu (przycisk „Usuń”). Operacja ta nie będzie wymagała potwierdzenia oraz nie można jej cofnąć – zatem tej funkcji należy używać ostrożnie.
W sąsiedniej kolumnie znajduje się przycisk „Zmień”, za pomocą którego można zmienić grupę towarową dla danego towaru.

Zmień Hasło

W przypadku potrzeby zmiany hasła dostępu do serwisu Klient może dokonać takiej zmiany wykorzystując odpowiedni moduł. Nowe hasło musi zawierać conajmniej 8 znaków, powinno zawierać cyfry oraz nie może być takie same jak login. W celu zapewnienia największego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie bardziej skomplikowanych haseł – niemożliwych do odgadnięcia przez osoby niepowołane. Ponieważ pierwsze hasło nadaje pracownik VBH, zmiana hasła powinna być jedną z pierwszych czynności po rozpoczęciu korzystania z serwisu.

Wyloguj – wyjście z serwisu

W celu bezpiecznego opuszczenia serwisu i zabezpieczenia dostępu osobom niepowołanym, konieczne jest użycie funkcji „Wyloguj”.

Ceny i rabaty

W czasie korzystania z serwisu „Zamówienia VBH” Klient ma możliwość podglądu ustalonych dla siebie cen. Operację ustawienia cen specjalnych oraz rabatów może przeprowadzić wyłącznie uprawniony pracownik VBH. Osoby obsługujące serwis z ramienia VBH nie mają możliwości ani uprawnień do negocjacji warunków cenowych klienta.

Ustalenia końcowe

Serwis „Zamówienia VBH” jest ciągle rozwijany i rozbudowywany o nowe funkcje. W najbliższym czasie planujemy dodanie nowego modułu tworzenia własnego katalogu Klienta – z funkcją drukowania i tworzenia oferty do klienta ostatecznego. Z drugiej strony chcemy dostosować serwis do wymagań klientów i jesteśmy otwarci na pomysły wypływające właśnie od nich. Dlatego na wszelkiego rodzaju sugestie, komentarze i uwagi prosimy kierować do osób odpowiedzialnych za poprawne działanie serwisu oraz wsparcie techniczne:
Jacek Paździoch pazdzioch@vbh.pl
Tomasz Majkowski majkowski@vbh.pl

Korzystanie z programu Zamówienia VBH wiąże się z zaakceptowaniem OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA:

 1. Klient zobowiązuje się chronić oraz utrzymywać w tajemnicy dane dostępu (login, hasło) i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione posługujące się danymi dostępu przydzielonymi klientowi;
 2. Dane o Kliencie są przechowywane na koncie, do którego dostęp posiadają Klient oraz uprawniony pracownik VBH;
 3. Informacje o zamówieniach oraz dane dostępu są przechowywane na koncie, do którego dostęp posiada wyłącznie Klient;
 4. Realizacja zamówienia złożonego przez klienta uzależniona jest od dostępności zamawianego towaru w magazynie VBH Polska Sp. z o.o;
 5. W przypadku niedostępności towarów (lub części) objętych zamówieniem, klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia. Jeśli nie ma wcześniejszych ustaleń, Klient podejmie decyzję o sposobie jego realizacji;
 6. W przypadku różnego okresu realizacji poszczególnych towarów zamówienia, realizacja może odbywać się częściowo, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem handlowym;
 7. O stanie złożonego zamówienia Klient otrzyma informację w postaci odpowiedniego statusu obok numeru zamówienia;
 8. Klient może dokonać zmian w złożonym zamówieniu lub je usunąć, jeśli zamówienie ma status „Oczekujące”. W późniejszym okresie wszelkie zmiany może przeprowadzić wyłącznie pracownik VBH Polska Sp. z o.o;
 9. Warunki dostawy, sposób i terminy płatności oraz warunki cenowe ustalane są wyłącznie przez uprawnionych pracowników VBH Polska Sp. z o.o;
 10. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i/lub Euro;
 11. Wartość zamówienia podana w serwisie ma charakter poglądowy i nie jest informacją wiążącą;
 12. VBH Polska Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów;
 13. VBH Polska Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian opisów towarów;
 14. VBH Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności cen i opisów towarów zawartych w „Zamówienia VBH” z cenami i opisami aktualnie obowiązującymi; W/w rozbieżności nie mogą być podstawą roszczeń klienta;
 15. Zdjęcia i rysunki zamieszczone w serwisie mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń i reklamacji;
 16. VBH Polska Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian;
 17. Wszelkie informacje zawarte w serwisie „Zamówienia VBH” nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego;
 18. Złożenie przez klienta zamówienia przez serwis „Zamówienia VBH” stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271).;
 19. Nieodwołanie zamówienia w terminie i w formie określonym ustawą upoważnia VBH Polska do obciążenia klienta stosownymi fakturami na kwoty odpowiadające złożonemu zamówieniu;
 20. Serwis „Zamówienia VBH” jest chroniony prawem autorskim;

Ogólne warunki użytkowania serwisu VBH24 - wersja PDF